Açık Besihane Çelik Konstrüksiyon Projesi

Konya Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde halihazırda bulunan hayvan ahırlarına 2900 m² ek sundurma yapılarak gölgelik elde edilmiştir. Çelik aksam, Bursa da imalat ve boya işlemleri yapıldıktan sonra şantiyeye gönderilip montaj edilerek idareye teslim edilmiştir.